Det Norske Akademis Ordbok

linearperspektiv

linearperspektiv 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av linear og perspektiv
BETYDNING OG BRUK
matematikk, kunst
 romlig virkning i et bilde, oppnådd ved at de avbildede objekters størrelse og form bestemmes av en rekke tegnede eller tenkte linjer som møtes i et punkt (bak billedplanet)