Det Norske Akademis Ordbok

lavlønnsyrke

lavlønnsyrke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
arbeidsliv
 yrke kjennetegnet av lave lønninger
SITATER
  • Berit Østbye Mannssamfunnet i støpeskjeen 36 1972
  • et lavtlønnsyrke som den tydde til som ikke hadde noen skikkelig yrkesutdannelse
     (Ebba Haslund Bare et lite sammenbrudd 109 1975)
  • kvinner velger fortsatt tradisjonelle omsorgs- og lavtlønnsyrker
     (Karsten Alnæs Historien om Norge 5 351 2000)