Det Norske Akademis Ordbok

lappgand

lappgand 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
foreldet, oppfattes nedsettende
 gand tillagt samer