Det Norske Akademis Ordbok

landmakt

landmakt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 krigsstyrke til lands
makt, stat med militære styrker som særlig beror på landstridskrefter
; makt, stat med sterk hær
 | til forskjell fra sjømakt
SITAT
  • [Hitler] synes å ha drømt om at Tyskland som landmakt skulle få herredømmet over hele det kontinentale Europa, mens sjømakten England skulle beholde sitt herredømme over verdenshavene
     (Samtiden 1956/139)