Det Norske Akademis Ordbok

kystskipper

kystskipper 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skipper som har rett til (sertifikat for) å føre fartøyer av visse størrelser i kystfart eller på fangst eller fiske