Det Norske Akademis Ordbok

kjerneenergiverk

kjerneenergiverk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
energi
 energiverk hvor turbinene som gir elektrisitet, drives av vanndamp som er varmet opp ved kjernereaksjoner i en reaktor hvor 235-uran spaltes (fisjonerer) og avgir varme
SITATER
  • reaktoren i et kjerneenergiverk avgir en total effekt på 1700 MW
     (matematikk.net 12.02.2009)
  • i 1986 skjedde det en stor ulykke i et kjerneenergiverk
     (its-learning.com 2015)