Det Norske Akademis Ordbok

katadrom

katadrom 
adjektiv
BØYNINGkatadromt
UTTALE[katadro:´m]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
nydannelse, av kata- og -drom, til gresk dromos 'løp'
BETYDNING OG BRUK
om fisk
 som fødes og gyter i havet, men ellers lever mesteparten av livet i ferskvann
 | til forskjell fra anadrom