Det Norske Akademis Ordbok

html

html 
substantiv
UTTALE[håte-eme´l:]Uttale-veiledning
VARIANTHTML
ETYMOLOGI
fra engelsk HTML, forkortelse (initialord) for Hyper Text Markup Language 'oppmerkingsspråk for hypertekst'
BETYDNING OG BRUK
IT
 formelt språk som brukes til å angi hvordan dokumenter som vises som nettsider, skal fremtre grafisk, og hvilken informasjon som skal hentes når brukeren trykker på en hyperlenke