Det Norske Akademis Ordbok

hovedfagsoppgave

hovedfagsoppgave 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
utdanning, om tidligere forhold
 større vitenskapelig arbeid som må leveres før (eller i forbindelse med) eksamen i hovedfag
 | jf. masteroppgave
SITAT
  • jeg [valgte] 1500-tallet som århundret for min hovedfagsoppgave
     (Dag Solstad Roman 1987 150 1987)