Det Norske Akademis Ordbok

hotellresepsjon

hotellresepsjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
resepsjon på hotell
SITATER
  • vi ble enige om å møtes i hotellresepsjonen klokka sju
     (Odd Klippenvåg Ljublju LBK 2011)
  • hun sto antakelig i hotellresepsjonen og sjekket inn noen svette turister akkurat nå
     (Tina Åmodt Den andre moren 38 2023)