Det Norske Akademis Ordbok

hoppøvelse

hoppøvelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
idrett
 idrettsøvelse hvor utøveren skal hoppe høyest eller lengst mulig