Det Norske Akademis Ordbok

hjuloppheng

hjuloppheng 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd oppheng
BETYDNING OG BRUK
på motorkjøretøy
 del av aksel eller forstilling (med nav, lagre, bolter) hvor hjulet er festet