Det Norske Akademis Ordbok

hjulbenthet

hjulbenthet 
substantiv
VARIANThjulbeinthet
ETYMOLOGI
avledet av hjulbent med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være hjulbent