Det Norske Akademis Ordbok

hjertesting

hjertesting 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
poetisk
 sting, stikk i hjertet
; (plutselig, sterk) følelse av sorg, smerte
SITATER
  • der drømte jeg om mange ting, litt om en asenindes føll, men siden med et hjertesting om Judas og hans lumpne sølv
     (Nils Collett Vogt Ned fra bjerget 79 1924)
  • men kjære, visste du, for hjertesting det gir at se dig sitte slik og drømme
     (Olaf Bull Oinos og Eros 145 1930)