Det Norske Akademis Ordbok

hjertearytmi

hjertearytmi 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
medisin
 forstyrrelse av hjertets rytme
 | jf. arytmi