Det Norske Akademis Ordbok

hjemmefart

hjemmefart 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 fart i hjemlige farvann (kystfart, Nordsjø- og Østersjøfart)
 | til forskjell fra langfart