Det Norske Akademis Ordbok

hjelpemiddelsentral

hjelpemiddelsentral 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sentral med ansvar for utlån av og informasjon om tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede i et fylke