Det Norske Akademis Ordbok

himmeltegn

himmeltegn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 tegn, varsel på himmelen eller fra himmelen
SITATER
  • et under er iaften sket, et himmeltegn
     (Nils Collett Vogt Digte i utvalg 31 1919)
  • Prometheus [lærte menneksene] at utforske himmeltegnene
     (A-magasinet 22.09.1927/22)
astronomi, foreldet
 hver av de delene ekliptikken tenkes inndelt i
; tegn i Dyrekretsen
 | jf. stjernebilde
SITAT
  • ennu var året ikke gått inn i skorpionens himmeltegn
     (Jens Bjørneboe Hertug Hans 97 1972)