Det Norske Akademis Ordbok

herrnhuterkirke

herrnhuterkirke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kirke for herrnhutere
SITAT
  • hun var et bordel og en herrnhuter-kirke under eet tag
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 85)