Det Norske Akademis Ordbok

hermelinskrage

hermelinskrage 
substantiv
VARIANThermelinskrave
BETYDNING OG BRUK
krage av hermelin