Det Norske Akademis Ordbok

hengebro

hengebro 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
lett (gang)bro som henger mellom to festepunkter
SITATER
 • jeg så … damme med hvide hængebroer og svømmende svaner
   (Ragna Hørbye Novelletter 49 1885)
 • overført
   
  dette … interessefellesskapet går som en hengebro fra vår egen tid tvers over den nyere tid og tilbake til middelalderen
   (Knut Erik Tranøy Thomas av Aquino som moralfilosof 11 1957)
 • modeller av hengebruer og fyrtårn
   (Richard Herrmann Victoria 172 1987)
 • hengebroen over Bjørnsjøhelvete [i Nordmarka] ble satt opp i 1958–1959, som en hjelp for arbeiderne som bygde Holslinja
   (Aftenposten 12.10.2020/10)
bro opphengt i kjettinger eller kabler som er utspent mellom høye pilarer eller tårn på hver side
SITAT
 • Hardangerbrua [er] den lengste hengebroen i Norge
   (Peter Butenschøn Husimellom 73 2018)