Det Norske Akademis Ordbok

helvetesfrykt

helvetesfrykt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
religion, litterært
 frykt, redsel for (å komme til) helvete
 | jf. gudsfrykt
SITATER
 • et religiøst hysteri som bunnet i helvetesfrykt
   (Jens Thiis Leonardo da Vinci 243 1949)
 • hele livet gjennom led han av religiøse anfektelser, helvedesfrykt og fortvilselse
   (A.H. Winsnes Det norske Selskab 306 1924)
 • opp mot tidligere tiders helvetesfrykt satte man tilliten til Guds faderkjærlighet
   (Sonja Hagemann Barnelitteratur i Norge I 65 1978)
 • det går en rød tråd fra pietismens helvetesfrykt og salighetslengsel, til innbildte fellesskap hvor andres dom er den viktigste dannelsesfaktor
   (Aftenposten 22.06.1988/6)
 • drømmeprinsens sørgelige endeligt skaper helvetesfrykt hos Thea Marie, som søker trøst i en religiøs vekkelse i brodermenigheten Salem
   (Gunvald Opstad Fandango! 241 2002)
 • en oppvekst preget av helvetesfrykt og seksualangst
   (Vårt Land 01.11.2011/26)