Det Norske Akademis Ordbok

helsesykepleier

helsesykepleier 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
yrkestittel innført i 2018
 sykepleier med spesialisering innen helsefremmende og forebyggende arbeid
SITATER
  • ved å bytte ut stillingstittelen helsesøster til det kjønnsnøytrale helsesykepleier gir vi et viktig signal når det gjelder å rekruttere flere menn til yrket
     (regjeringen.no 13.09.2018 Linda Hofstad Helleland)
  • alle kommuner [har] en helsestasjon for ungdom med helsesykepleiere, og ofte også lege og psykolog
     (Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl Gutteboka 259 2021)