Det Norske Akademis Ordbok

helsejus

helsejus 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus som gjelder helsespørsmål og helsetjenester