Det Norske Akademis Ordbok

helgenerklære

helgenerklære 
verb
BETYDNING OG BRUK
erklære (en person) som helgen
SITATER
 • [det ble] gjort visse forsøk på å få Håkon V helgenerklært etter hans død. Det lyktes bare delvis – kun en og annen kilde omtaler i ettertid Håkon som en hellig mann
   (Sverre Mørkhagen Kristins verden 113 1995)
 • Lucius 1 … var pave og ble senere helgenerklært
   (Fredriksstads Blad 04.03.2016/41)
 • overført
   
  lykkes [idrettsmannens høye spill], vil han bli helgenerklært. Jeg elsker folk som går for gull
   (f-b.no (Fredriksstad Blad) 19.02.2016)