Det Norske Akademis Ordbok

hekkested

hekkested 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITAT
  • den vilde svane (cygnus musicus) og fjeldgaasen (anser erythropus) slaar sig undertiden ned her paa sine flytninger fra og til sine nordligere hækkesteder
     (Axel Hagemann Under polarkredsen 61 1886)