Det Norske Akademis Ordbok

heimevernsstyrke

heimevernsstyrke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen