Det Norske Akademis Ordbok

heimehus

heimehus 
substantiv
ETYMOLOGI
av norrønt heimahús; første ledd jf. hjemme
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 (vånings)hus på gård
 | til forskjell fra seterhus, stølshus
SITAT
  • lite heimehus bortleies for påsken
     (Stavanger Aftenblad 1952/77/8/2)