Det Norske Akademis Ordbok

hegemonisme

hegemonisme 
substantiv
BØYNINGen; hegemonismen
UTTALE[hegəmoni´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av hegemoni med suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
det å ville ha hegemoni, en ledende stilling
; det å ville utøve makt
EKSEMPEL
  • vestlig hegemonisme