Det Norske Akademis Ordbok

hedge

Likt stavede oppslagsord
hedge 
verb
BØYNINGhedget, hedget, hedging
UTTALE[he`dʃə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk hedge, grunnbetydning 'innhegne'; se også hedge (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 gardere, beskytte (seg) (mot økonomisk tap som følge av pris- eller kursendringer)
SITATER
 • «hedge» og sikre seg mot fall i pengeverdien
   (Farmand 1969/7/16/2)
 • [flyselskapet gjør det bra] i perioder med lav eller fallende oljepris. Selskapet har store kostnader på drivstoff og har sjelden hedget seg mot økte oljepriser
   (Dagens Næringsliv 21.01.2016/44)
1.1 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
hedget
 om selskap
 sikret, gardert (mot økonomisk tap)
SITATER
 • [rederiet er] godt hedget mot [økning i] oljeprisen
   (Dagens Næringsliv 18.08.2006/42)
 • ettersom Telenor har to tredjedeler av sin virksomhet i utlandet er selskapet naturlig hedget når kronen svekker seg
   (dn.no (Dagens Næringsliv) 26.01.2015)
økonomi
 gjøre mindre sårbar overfor pris- og kursendringer
; binde til fast pris, kurs
EKSEMPLER
 • hedge drivstoffkostnadene (på 34 dollar fatet)
 • hedge rentebærende gjeld (ved å binde seg til fastrente)