Det Norske Akademis Ordbok

he

Likt stavede oppslagsord
he 
interjeksjon
UTTALE[he:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
lydord
BETYDNING OG BRUK
brukt for å gjengi latter, oftest gjentatt
SITATER
  • jeg mente heller ikke, hehe! Der er jo ingen sammenligning mellem Dem og den fæle fyren
     (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 16)
  • hvad, Sigard, skal vi to narre dem derinde? He, he, he!
     (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 91 1872)
brukt for å uttrykke forakt, overlegenhet
 | jf.
SITAT
  • Werle (mumler hånligt efter Gregers): «He-! Stakker, – og så siger han, at han ikke er overspændt!»
     (Henrik Ibsen Vildanden 43 1884)