Det Norske Akademis Ordbok

havstrøk

havstrøk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
strøk av et hav, av havet
EKSEMPEL
  • polare havstrøk
SITAT
  • skreien kommer fra beitemarker langt uti Barentshavet og inn til norskekysten for å gyte, mens kysttorsken holder seg i fjorder og kystnære havstrøk
     (Aftenposten 07.02.2010/3)