Det Norske Akademis Ordbok

havrettskonferanse

havrettskonferanse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
konferanse hvor man diskuterer og vedtar regler som gjelder internasjonal havrett
SITAT
  • etter andre verdenskrig begynte store kyststater å kreve utvidelse av områdene langs kystene, som de krevde eksklusive rettigheter til. Dette førte til at det ble organisert flere havrettskonferanser i regi av FN
     (nrk.no 15.04.2005)