Det Norske Akademis Ordbok

havnivå

havnivå 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nivået, høyden på havets vannspeil
EKSEMPEL
 • med global oppvarming ventes havnivået å stige
SITATER
 • ca. 500 meter under havnivå
   (Den Norske Turistforenings årbok 1934/170)
 • vil havnivået stige én meter, to meter, tre meter over normal vannstand
   (Halvard Foynes Henrykkelsen 69 1997)
 • ved havnivå, der det atmosfæriske trykket er 1, inneholder luften vi puster inn, 20,9 prosent oksygen
   (Erika Fatland Høyt 417 2020)
 • varmere luft [fører] til at innlandsisen på Grønland og i Antarktis smelter. Vann som i dag er bundet opp i is, vil renne ut i havet og heve havnivået ytterligere
   (Øyvind Paasche og Erik Kolstad Hva er klima (2022) 150)