Det Norske Akademis Ordbok

havnevirksomhet

havnevirksomhet 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
virksomhet knyttet til en havn
SITATER
  • [kranvirksomhet er] en nødvendig del av havnevirksomheten
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1963/299/7/6)
  • miljøgifter fra industri, bydrift og havnevirksomhet har forurenset sjøbunnen gjennom mange år
     (regjeringen.no 29.03.2016)