Det Norske Akademis Ordbok

havneteknikk

havneteknikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 teknikk vedrørende anlegg, utbygging og drift av havner