Det Norske Akademis Ordbok

havnelos

havnelos 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 los (i kommunal tjeneste) som (i større havn) utfører losing og fører skipene til anvist ankerplass eller kaiplass
 | til forskjell fra statslos og rutelos
SITAT
  • jeg talte med en av havnelodsene, som hadde set [båten]
     (Øvre Richter Frich Kaperens klør 90 1915)