Det Norske Akademis Ordbok

havnebrygge

havnebrygge 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 brygge i (større) havn