Det Norske Akademis Ordbok

havneavgift

havneavgift 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 avgift som (etter havnelov og regulativ) betales til havnekassen for bruk av havn og brygger