Det Norske Akademis Ordbok

havlodding

havlodding 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
oseanografi, fiske
 opplodding av havområde, især fiskebanker