Det Norske Akademis Ordbok

havkant

havkant 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mest i bestemt form
 rand av et landområde ut mot havet
EKSEMPEL
 • huset ligger like ved havkanten
SITATER
 • [han hadde] grundig erfaring om uveirsdage i havkanten
   (Hjalmar Christensen Fogedgaarden 24 1911)
 • han allierte seg med kallsbrødre både i havkanten og på rutebåtene
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
horisont dannet av havet
SITAT
 • [solen] hang like over havkanten og gjorde ettermiddagen lenger og lenger
   (Tormod Haugen Farlig ferd LBK 1988)
sjelden
 strandkant, fjære
SITAT
 • Alexander L. Kielland Garman og Worse (1899) 344