Det Norske Akademis Ordbok

havbruksnæring

havbruksnæring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
næring som omfatter havbruk
SITATER
  • verdiskapningen innenfor norsk «havbruksnæring»
     (Bergens Tidende 1985/34/59/5)
  • vi [opplever] ei havbruksnæring som genererer mye positiv aktivitet i [Kristiansund]regionen
     (Tidens Krav 15.03.2016/2)