Det Norske Akademis Ordbok

haussemarked

haussemarked 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd hausse
BETYDNING OG BRUK