Det Norske Akademis Ordbok

hausse

Likt stavede oppslagsord
hausse 
verb
BØYNINGhausset, hausset, haussing
UTTALE[hå:`sə], [hæu`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til hausse (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 spekulere i kurs- eller prisoppgang
; spekulere i hausse
1.1 
økonomi
 forsøke å fremtvinge kurs- eller prisoppgang
UTTRYKK
hausse opp
drive (prisen på noe) opp
 • jeg fikk hausset opp prisene [på gulljakkene]
   (Kampanje 21.02.2012/31)
overført
 gjøre (noe(n)) til gjenstand for stor oppmerksomhet
SITATER
 • han hausset med kraft sin favoritt Hedy Stenuf
   (Sonja Henie Mitt livs eventyr 29 1938)
 • det kan være et stort spørsmål om ikke litteraturen selv taper på å skulle hausses med i dette underlige julerushet
   (Morgenbladet 1958/300/2/1–2)
UTTRYKK
hausse opp
reklamere kraftig for
; gjøre stort nummer av
; piske opp
 • dessverre er disse tablettene hausset opp av en lite betenksom reklame
   (VG 1954/30/6/4)
 • [jeg har] ikke gjort noe for å hausse dette opp
   (VG 1959/238/5/7 Hans Heiberg)
   | saken om et hørespill
 • de liksom hauser opp alle småtterier til å bli noe stort og viktig
   (Solveig Christov Tilfellet Martin 60 1970)
 • fotballgjengen prøver å hausse opp stemningen
   (Simen Ekern Berlusconis Italia LBK 2006)
hausse seg opp
kave seg opp
 • hun drev ikke og ylte og hauset seg opp som de andre purkene
   (Anne B. Ragde Eremittkrepsene 32 2005)