Det Norske Akademis Ordbok

hausa

Likt stavede oppslagsord
hausa 
substantiv
BØYNINGen / et; hausaen
UTTALE[hæu´sa]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
samme ord som hausa
BETYDNING OG BRUK
språk som er offisielt språk i Nord-Nigeria og fellesspråk i store deler av Vest-Afrika