Det Norske Akademis Ordbok

haugfolk

haugfolk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kollektivt eller i flertall, i norrøn mytologi
 døde som oppholder seg i gravhaugen
SITAT
kollektivt eller i flertall, i folketro
 underjordiske
; alver
; tussefolk
SITATER