Det Norske Akademis Ordbok

harestokk

harestokk 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd stokk
BETYDNING OG BRUK
dialektalt, jakt
 felle til å fange harer med
 | jf. fallstokk