Det Norske Akademis Ordbok

hardangerbrud

hardangerbrud 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
brud i tradisjonell drakt fra Hardanger
botanikk
 (stue)planten hvit betlehemsstjerne
 | vitenskapelig navn Campanula isophylla 'alba'