Det Norske Akademis Ordbok

haptikk

haptikk 
substantiv
BØYNINGen; haptikken
UTTALE[hapti´k:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk haptikos (adjektiv) 'som kan gripes', avledet av haptein 'feste; berøre, gripe fatt i'; jf. haptisk og suffikset -ikk
BETYDNING OG BRUK
medisin
 læren om (kommunikasjon gjennom) berøring
SITATER
  • ved hjelp av såkalte haptikk-instrumenter skal det bli mulig å gi kirurgen tilnærmet den samme følelsen av kontakt med pasientens organer som … under en operasjon
     (Aftenposten 12.03.2001/44)
  • de benytter haptikk og virtuell virkelighet til å få en bedre forståelse for molekylers struktur ved å «føle» dem
     (Teknisk Ukeblad 14.08.2003/99)