Det Norske Akademis Ordbok

handelsvett

handelsvett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITATER
 • for troløst handels-vet, og lønsk og lur, den fuglen het, som spilet vinge over ur
   (Hans E. Kinck Driftekaren 170 1908)
 • alle steg de av denne jordbund hvis muld er en underlig geologisk blanding av handelsvett og lyrikk
   (Gunnar Heiberg Norsk teater 17 1920)
 • dette snedige handelsvett og denne store redelighet [hos florentinerne]
   (Asta Graah Bolander Renæssancens Florens 2 1927)
 • affinitet mellom religiøs radikalisme og handelsvett
   (Lorentz Eckhoff Borgeren 133 1958)
 • hun hadde handelsvett og næringsvett
   (Arthur Omre Mikkelfanten 116 1955)